If men define situations as real, they are real in their consequences. – Thomas theorem

резултатът

Posted in Today by bendyourcircuit on 09/06/2009

Заразен от оптимизма на лидера си по време на откриването на кампанията на ДПС във Варна, бившият земеделски министър Нихат Кабил слиса симпатизантите на партията с думите: „Аз съм 14-и в листата, но съм убеден, че ще вляза в Европарламента. Макар че г-н Доган казва „Сакън, повече от 10 недейте, че ще стане бозук* работа“, избухна в смях той.

* Бозук (от турски) – развален

dnevnik.bg

избори за ЕП

Posted in Today by bendyourcircuit on 23/05/2009

мина ми меракът. това са правилата на играта, по които протича гласуването за ЕП в германия:

УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ,

Във връзка с предстоящите на 07 юни 2009г. избори за евродепутати бихме желали да Ви уведомим, че всички живущи в чужбина български граждани имат възможност да упражнят правото си на глас в страната на тяхното местонахождение.

Избирателни секции се образуват в населени места, където има дипломатическо или консулско представителство на Република България при наличието на не по-малко от 20 избиратели, заявили лично желанието си да гласуват чрез писмено заявление до 17 май 2009 г. Във ФР Германия това са Берлин, Бон и Мюнхен.

Съгласно чл.46, ал. 8 от ЗИЧЕПРБ, избирателна секция извън населените места, където има дипломатическо или консулско представителство, ще бъде образувана във Франкфурт на Майн, на адрес : Kennedyallee 89, 60 596 Frankfurt am Main, Tel.: 069 631 981 65; Fax : 069 65006805, E-mail : honorarkonsul@bulgarien-hessen.de; http://www.honorarkonsul-bulgarien-hessen.de .

Призоваваме Ви да изпратите заявление-декларация с информация за желанието Ви да гласувате по факс или по мейл.

източник: посолство на република българия/дипломатическо бюро бон

по-важната част от това съобщение се състори в следното: да се регистрирам до 17/05 чрез писмено заявление и да гласувам в берлин, бон или мюнхен.

я пак? а ако имам „нещастието“ да живея в хамбург или друг град, който не се намира в близост до горепосочените три? господа, госпожи и госпожици, разрешете ми да ви припомня, че германия, за разлика от българия, не е страна като една човешка длан, а пътят, освен ако нямаш привилегията да си студент, представлява сериозен разход.

колкото до предварителната регистрация, предвид териториалното разпределение на избирателните секции и свързаният с него ограничен брой желаещи да гласуват, не виждам защо явяването с лична карта или международен паспорт да не е задължително, но достатъчно условие за гласуване.

междувременно:

аз гласувам

гласоводител

%d bloggers like this: