If men define situations as real, they are real in their consequences. – Thomas theorem

Миграционни потоци (инфографика)

Posted in Today by bendyourcircuit on 22/06/2011

Инфографиките са ми слабост, а peoplemov.in са свършили прекрасна работа.

Графиката показва броя на мигрантите по света според техния произход и държавите, където се установяват. Отляво са страните, от които идват мигрантите, а отдясно – държавите, в които емигрират. Дебелината на линиите, които свързват двете колони, отразява броя на имигрантите, а цветовете показват какъв е броят им в дадена държава спрямо целия свят.

Данните, използвани в графиката, са от миналата година. Според тях около 3,5 процента от световното население живеят извън родните си държави.

Докато разглежах графиката, изскочиха няколко въпроса:
– На какъв принцип се определя произходът на мигрантите: етнически произход, гражданство, жилищна регистрация?
– Отчитат ли се транзитните държави, ако е имало такива преди мигрантите да се установят окончателно в чужбина?
– Броят на населението за всяка от държавите включва ли и броя на емигрантите или става дума за отделни стойности?

Скрийншот с всички държави, където има имигранти от България – тук.

Der Spiegel: Легално робство

Posted in Today by bendyourcircuit on 22/05/2011

В утрешния си брой Der Spiegel коментира така наречената нова имиграция от Югоизточна Европа, високия брой имигранти от България и Румъния, както и интеграционната политика на Германия в частност.

Според официалните статистически данни, през изминалата година имигрантите от България и Румъния са били на второ място по численост след тези от Полша: съответно 39 и 75 хиляди души. Общ проблем за всички е, че владеят зле немски, а част от децата, които ходят на училище, не могат да четат и пишат дори на родния си език. И ако за имигрантите от турски или арабски произход държавата предвижда курсове по език, такива не се полагат на граждани от Европейския съюз.

Често „новите“ имигранти от Румъния или България работят до три месеца в страната – това е срокът, в който имат право да пребивават в Германия без виза. На практика много от тях намират начин да останат или като регистрират фиктивен бизнес (градинар, строителен работник и т.н.), или като временно се върнат в родината малко преди да изтече тримесечният срок.

В общия случай става дума за нискоквалифицирани и зле платени работници. Ако пък издържат семейства или близки, които не са с тях в чужбина, и двете страни стават зависими и разчитат най-вече на периодичните парични преводи от Германия, което в крайна сметка стабилизира бедността.

Изданието критикува политиката спрямо новата вълна мигранти, която почти копира тази към гастарбайтерите през 50-те години. Става дума за схващането, че имигрантите са преди всичко работници на срочен трудов договор, които следва да напуснат държавата след неговото изтичане. Де факто законът не предвижда възможност те да останат по-дълго, макар че те го правят – като нелегални имигранти.

От една страна, проблемът е в правната система на Германия, която не отговаря достатъчно бързо на новите реалности, както и схващането, че имигрантите са преходно явление. От друга, ако ситуацията в България и Румъния не се подобри, потокът имигранти едва ли ще намалее, нито пък тези, които работят нелегално в Германия, ще пожелаят да се върнат.

Ако се върнем към заглавието, това е легално робство, защото нивото на бедност остава същото за онези, които са готови да работят при иначе недопустими условия и заплащане. Заедно с това расте нелегалната имиграция, която е проблем както за държавата, така и за  самите имигранти – заради рисковете, които вървят ръка за ръка с „шанса“ да живееш нелегално.

Както обикновено, статията в *.pdf-формат.

Изображение

%d bloggers like this: