If men define situations as real, they are real in their consequences. – Thomas theorem

Бункерът

Posted in Today by bendyourcircuit on 23/06/2010

Не бях ходила на скали от 2004-та насам. Всичко на всичко шест години. Вчера обаче събрахме такъмите и се изнесохме към Landschaftspark Duisburg. Мястото e бивша стоманена фабрика, чиито помещения днес се ползват за гмуркане, катерене, театър, филмови прожекции, концерти и пр. Който е бил в Zeche Zollverein знае най-добре какво имам предвид. Частта, предвидена за катерене, е огромна и е най-голямата изкуствена площ за катерене на открито в Германия. Става дума за множество бетонни стени, чиито релеф се използва за катерене. На места има хватки, но като цяло катеренето е скално. Само първият вектор – или първият „басейн“ – има около 20 маршрута. Трудността е разнообразна, но ние се задържахме на лесните (5+) и общо взето наблегнахме на техниката. Входът е 8 евро за целия ден, макар че на нас никой не ни го потърси, нито ни спряха да влезем. Катери се с лична екипировка. Минимумът включва поне десет експреса на маршрут, като повечето са кратки, но могат да се катерят и свързано.

Иначе втората по значимост атракция беше някаква кака, която реши да ни снима точно в момента, когато ми се пишеше падане на много въже и общо взето зорът беше най-голям…

Powered by Myrkur & Nika – Lament

Снимки via Wikipedia

Магнезиев карбонат

Posted in Today by bendyourcircuit on 04/03/2010

Пратката премина успешно ситото на Български пощи. Ами ако беше кокаин?

Чепици

Posted in Today by bendyourcircuit on 12/02/2010
%d bloggers like this: