If men define situations as real, they are real in their consequences. – Thomas theorem

Zoo Kid – Zoo Kid EP (2010)

Posted in Today by bendyourcircuit on 21/09/2011

Zoo Kid – Zoo Kid EP (2010)

Mузиката, с която отново тръгвам на път и се разделям със знайни и незнайни герои, които са ме придружавали упорито през последните четири години или пък са били за кратко до мен. Всичко е както трябва да бъде, защото дори това прощаване не е окончателно.

Изображение

Tagged with:

All high

Posted in Today by bendyourcircuit on 20/09/2011

Snapshot Моментна снимка от теста на BBC: How musical are you?, powered by Galaxy in Timeless Void Mixtape. Преоткривам стари файлове – музикални или други, след като разбрах, че побирам четири години уседнал живот в три кашона. Очаквах да са повече, но явно се справям добре с изхвърлянето на привидно непотребни предмети.

Tagged with:

Rone – So So So EP (2011)

Posted in Today by bendyourcircuit on 19/09/2011

Rone – So So So EP (2011)

Музиката, която ме придружава по късите отсечки на S1 Dortmund-Solingen. Малките часове на денонощието предлагат флуоресцентна светлина, блудкаво кафе, а понякога и бира. Обложката е като петно на Роршах, в което можеш да припознаеш всичко и нищо.

Tagged with:
%d bloggers like this: