If men define situations as real, they are real in their consequences. – Thomas theorem

Трудови #2

Posted in Today by bendyourcircuit on 02/12/2010

Понеже стана дума, реших да обясня какво толкова работя, че колеги рухват психически в офиса.

От две години работя във фирма за медиен анализ. В началото бях в различен екип и се занимавах с медиен мониторинг, контент анализ, рисърч, кодиране, малко статистика и бази данни. Това продължи десетина месеца, след което мигрирах в екипа, където съм в момента. Правим press reviews – сори, но не се сещам за дума на български – за 20-тина клиенти всеки ден. Работата е добра, заплащането – прилично. Единствените негативи са ранното ставане – започваме в 5 сутринта, както и стресът, защото трябва да се работи бързо и точно. Ако не успееш да си изградиш по-разумен режим, след втория-третия работен ден си смазан. За мен добрият баланс включва поне шест часа сън, качествена храна, достатъчно течности и минимум излишно мотане, особено в интернет.

Апропо, за добрата храна: откакто вкарах храненето в релси – става дума за качествени хранителни продукти, при цялата условност на понятието напоследък – не изпитвам онези трудности с режима, които имах преди. Така че дори това, макар на пръв поглед да не изглежда свързано с работния режим, има отражение върху него.

Трудови

Posted in Today by bendyourcircuit on 01/12/2010

И понеже съм набрала – статистически данни за това колко часа седмично работят студентите в Германия. От всички групи студенти в случая по-важните са две: бакалаври и магистри. В сиво са часовете, които студентите прекарват в лекции, семинари, курсове и пр., в червено е времето, което отделят за самоподготовка, а в зелено – колко часа седмично работят. Става дума за средноаритметични стойности.

И така: в общия случай Hans Mustermann работи шест часа седмично, а през останалото време играе, учи, смее се, чете. Държа да повторя, цифром и словом: 6 (шест) часа седмично. Завиждам благородно, защото в паралелната вселена, в която очевидно живея, Frau Mustermann работи поне три пъти повече, учи едновременно с това и не се оплаква, че няма време да мисли или пък да открие своето истинско призвание.

Източник: Forschung & Lehre, S. 15 (479)

Bewerbungsmarathon

Posted in Today by bendyourcircuit on 20/11/2010

На 24-ти и 25-ти ноември в Кьолн е Absolventenkongress: най-голямото изложение в Германия, където всевъзможни фирми набират персонал. Събитието е насочено основно към студенти – настоящи или прясно завършили – които си търсят работа, практика или подходящи Traineeprogramme.

Последните няколко дни, да не кажа седмици, са малък ад за мен. Наред с обичайните задължения – лекции и работа – тече подготовката за събитието. Само по себе си упражнението не е сложно, но за първи път ми се случва да се готвя в такъв обем, за повече от една-две фирми.

Почти съм сигурна, че не искам да уча повече, засега. След офанзивата със Софийския университет и при положение че този семестър завършвам тук, нямам желание да търкам банките още две години докато завърша магистратура.

Затова още няколко дни ще хвърчат CV-та, резюмета и мейли докато мине конгресът, а по всяка вероятност и след това. Настоящият ми работодател не е очарован, но няма друг избор. Ако изскочи добра оферта, ще се разведем края на март.

Още за Absolventenkogress – тук.

%d bloggers like this: